//caribemag.com/page/fp_subscribe

Fill in your email

Thank you for subscribing!

Everon_bannerJuniorTecla_bannerMarytsa_bannerpernell_bannerPietermaai_banner_copyRebecca_banner

 

DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

 

 

Algemeen
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. CaribeMag.com is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door CaribeMag.com gecreëerde site. CaribeMag.com wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.CaribeMag.com geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door CaribeMag.com uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van CaribeMag.com zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. CaribeMag.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. CaribeMag.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. CaribeMag.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

 

(c) Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in
een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

 

Privacy
Uw persoons- en adresgegevens worden gebruikt om uw informatieaanvraag of bestelling op de juiste wijze te kunnen afhandelen.

De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door CaribeMag worden ingeschakeld om uw informatieaanvraag of bestelling te verwerken. CaribeMag.com werkt uitsluitend met gerenommeerde partijen met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld.SEARCH